Samfunnsfag

Samfunnsfag er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. 

Faget er delt inn i fire hoveddeler; individ og samfunn, kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold. En sentral del i faget er kunnskap om hvordan samfunnet fungerer og hvordan du selv kan være med på å ta ansvar og forme framtiden.

Eksamen: Faget avsluttes med en muntlig eksamen.