Skolerute

Velkommen til skolestart

  • Oppstart vårsemester: Undervisningen starter opp i uke 4.
  • Oppstart høstsemester: Undervisningen starter opp i uke 34.
  • Alle fagene går en kveld/dag i uken. At fag står oppført på flere ukedager betyr at her kan du som kunde velge dag for når du vil ta dette kurset – men kurset går ikke to ganger i uken. Du kan f.eks. ta faget naturfag (vg1) på dagtid fredag enten før eller etter lunsj.
  • Undervisningen går over 12 uker hvert semester. I høstsemesteret i perioden uke 34 til uke 46 og i vårsemesteret uke 4 til uke 17.

Skolerute

HØSTSEMESTER 2018 Uke Hva
13. – 16. august33Forkurs i matematikk for de som er påmeldt
20. – 24. august34Oppstartsuke høst
15. september37Frist for oppmelding til eksamen for høsten 2017 (www.privatistweb.no)
1. oktober40Frist for søknad om tilrettelegging av eksamen til eksamenskontoret for høsten
24. oktober – 12. november43-45Skriftlige prøveeksamener i helg. Informasjon kommer senere.
15. november46Søknadsfrist utdanningsstøtte hos Lånekassen for høsten.
12. – 16. november46Siste ordinære kursuke høst – deretter eksamensperiode

 

 VÅRSEMESTER 2019 Uke Hva
14. – 17. januar3Forkurs i matematikk (for de som er påmeldt)
21. – 25. januar4Oppstartsuke vår
1. februar5Frist for oppmelding til eksamen for våren 2017 (www.privatistweb.no)
1. februar5Samordna opptak åpner for søknader til høyere utdanning
1. mars9Frist for søknad om tilrettelegging av eksamen til eksamenskontoret for våren
15. mars11Søknadsfrist utdanningsstøtte hos Lånekassen for våren (www.lanekassen.no)
30. mars – 29. april14-17Skriftlige prøveeksamener i helg.
15. april – 22. april16Påskeferie
23. april17Første skoledag etter påske
23. – 26. april17Siste ordinære kursuke vår for kursene som går tirsdag, onsdag, torsdag- og fredag
29. april18Siste kursdag for mandagskurs (pga at 2. påskedag er fri).
1. juli26Frist for ettersending av vitnemål samt omprioritering av studieønsker på søknad om høyere utdanning

 

Usikker på noe, eller vil du vite mer?

Kontakt oss direkte på

09 32155 32 68 00