Skolerute

Velkommen til skolestart

  • Oppstart høstsemester: Undervisningen starter opp i uke 34.
  • Oppstart vårsemester: Undervisningen starter opp i uke 4.
  • Alle fagene går en kveld/dag i uken. At fag står oppført på flere ukedager betyr at her kan du som kunde velge dag for når du vil ta dette kurset – men kurset går ikke to ganger i uken. Du kan f.eks. ta faget naturfag (vg1) på dagtid fredag enten før eller etter lunsj.
  • Undervisningen går over 12 uker hvert semester. I høstsemesteret i perioden uke 34 til uke 46 og i vårsemesteret uke 4 til uke 17.

Skolerute

HØSTSEMESTER Uke Hva
12. – 15. august33Forkurs i matematikk for de som er påmeldt
19. – 23. august34Oppstartsuke høst
16. september37Frist for oppmelding til eksamen for høsten (www.privatistweb.no)
1. oktober40Frist for søknad om tilrettelegging av eksamen til eksamenskontoret for høsten
25. oktober – 10. november43-45Skriftlige prøveeksamener i helg. Informasjon kommer senere.
15. november46Søknadsfrist utdanningsstøtte hos Lånekassen for høsten.

 

 VÅRSEMESTER Uke Hva
13. – 16. januar3Forkurs i matematikk (for de som er påmeldt)
20. – 24. januar4Oppstartsuke vår
1. februar5Frist for oppmelding til eksamen for våren (www.privatistweb.no)
1. februar5Samordna opptak åpner for søknader til høyere utdanning
1. mars9Frist for søknad om tilrettelegging av eksamen til eksamenskontoret for våren
15. mars11Søknadsfrist utdanningsstøtte hos Lånekassen for våren (www.lanekassen.no)
29. mars – 3. mai13-18Skriftlige prøveeksamener i helg.
6. april – 13. april15Påskeferie
14. april16Første skoledag etter påske
1. juli26Frist for ettersending av vitnemål samt omprioritering av studieønsker på søknad om høyere utdanning

 

Usikker på noe, eller vil du vite mer?

Kontakt oss direkte på

09 321 55 32 68 00