Skolerute

Velkommen til skolestart

  • Oppstart høstsemester: Undervisningen starter opp i uke 34.
  • Oppstart vårsemester: Undervisningen starter opp i uke 4.
  • Alle fagene går en kveld/dag i uken. At fag står oppført på flere ukedager betyr at her kan du som kunde velge dag for når du vil ta dette kurset – men kurset går ikke to ganger i uken. Du kan f.eks. ta faget naturfag (vg1) på dagtid fredag enten før eller etter lunsj.
  • Undervisningen går over 12 uker hvert semester. I høstsemesteret i perioden uke 34 til uke 46 og i vårsemesteret uke 4 til uke 17.

Skolerute

HØSTSEMESTER Uke Hva
10. – 13. august33Forkurs i matematikk for de som er påmeldt
17. – 21. august34Oppstartsuke høst
15. september38Frist for oppmelding til eksamen for høsten (www.privatistweb.no)
15. september40Frist for søknad om tilrettelegging av eksamen til eksamenskontoret for høsten
30. oktober – 8. november44-45Skriftlige prøveeksamener i helg. Informasjon kommer senere.
15. november46Søknadsfrist utdanningsstøtte hos Lånekassen for høsten.

 

 VÅRSEMESTER Uke Hva
18. – 21. januar3Forkurs i matematikk (for de som er påmeldt)
25. – 28. januar4Oppstartsuke vår
1. februar5Frist for oppmelding til eksamen for våren (www.privatistweb.no)
1. februar5Samordna opptak åpner for søknader til høyere utdanning
1. februar5Frist for søknad om tilrettelegging av eksamen til eksamenskontoret for våren
15. mars11Søknadsfrist utdanningsstøtte hos Lånekassen for våren (www.lanekassen.no)
29. mars – 5. april13Påskeferie
6. april14Første skoledag etter påske
15. apr15Søknadsfrist høyere utdanning – Samordna Opptak
17. april – 25. april15-16Skriftlige prøveeksamener i helg.
1. juli26Frist for ettersending av vitnemål samt omprioritering av studieønsker på søknad om høyere utdanning

 

Usikker på noe, eller vil du vite mer?

Kontakt oss direkte på

09 321 55 32 68 00