Sosialt engasjement

Sosialt engasjement er viktig. Også for Metis utdanning.

Våre elever viser sitt engasjement blant annet gjennom sin årlige innsamlingsaksjon til Adina Stiftelsen, de samler inn pant til Ukraina og arrangerer fokusdager.

Metis Utdanning vil også bidra og støtter derfor forskjellige organisasjoner gjennom donasjoner av utstyr som kan gjenbrukes.

 

Selskapet har tidligere levert brukte PCer til WayBack Bergen. Fra 2023 har Metis gått over til å levere brukte PCer til digiaid.no. Digiaid sender maskinene til elever i Ukraina med NorseAid.

                     

 

NB! Metis donerer også bort brukte fungerende smartboard og storskjemer til lag og organisasjoner etterhvert som de blir byttet ut.

Har du en forespørsel om vi har utstyr vi eventuelt skal bytte ut?

Kontakt Frode Rydland, daglig leder i Metis Skoledrift AS, på frode@metis.no.