To privatskoler mest populære i hele Vestland

Kilde: Vestland fylke – skoleåret 2020-21

Etter en imponerende vekst siden oppstarten i 2004 er privatskolen Metis nå 16 år senere den mest populære videregående skolen i hele nye Vestland fylkeskommune – med 2,3 søkere til hver elevplass. Ingen andre skoler – private eller fylkets 44 offentlige videregående skoler kan vise til en slik popularitet.

Elever strømmer til fra hele fylket samt andre deler av landet for å få plass på fylkets mest populære skoler; Metis videregående og Bergen Private Gymnas. (Foto: Cecilie Bannow)

Sammen med Metis videregående troner også Bergen Private Gymnas på topp på listen over fylkets mest populære skoler – med 1,9 søkere til hver elevplass. Begge de to skolene er eid av utdanningskonsernet Metis Utdanning.

Daglige ledere på Metis videregående og Bergen Private Gymnas, Kjartan Navarsete & Guri Auran, har sett utviklingen i søkertallene etter at den nye offentlige videregående skolen Amalie Skram i 2014 åpnet like ved Metis sine to skoler i Bergen sentrum.

– Vi var spent på om veksten vår ville fortsette da vi for seks år siden fikk en stor ny offentlig skole midt i nabolaget vårt. Vi må imidlertid ha gjort mye riktig for mens Amalie Skram videregående har hatt en nedgang i søkertallene sine på 18 % siden oppstarten i 2014; så har vi i samme periode hatt en økning i søkertallene på henholdsvis 15 % for Metis og 7 % for BPG, forteller Auran.

Vestlands største toppidrettslinje

I 2013 startet Metis videregående sin egen toppidrettslinje. Syv år senere er det fylkets største toppidrettslinje med hele 180 elever. I senere tid har skolen fått ytterligere en toppidrettskonkurrent i Bergen. Navarsete er ikke bekymret av den grunn.

– Nei; vi har konkurrert i skolemarkedet i Bergen i 16 år og jeg gleder meg nå til mer konkurranse. Mens andre skoler med toppidrettslinje ofte utelukkende er opptatt av å fremme idrettsprestasjoner har vi en annen filosofi. Vi jobber for at elevene skal kunne kombinere idretten sin med skolegang og få ut potensialet sitt begge steder. Vi er like stolt av en toppidrettselev på Metis som får gode nok karakterer til å komme inn på ønsket høyere utdanning som når en toppidrettselev blir tatt ut på et landslag.

Fornøyde elever og 98 % fullfører

Metis videregående har konsesjon fra staten for 590 elever – BPG kan ta inn 525 elever. Med over to søkere til hver elevplass; så blir skolene fylt opp hvert eneste år. Undersøkelser blant elevene viser at de er godt fornøyd med skolen sin.

Elevene på Metis sier de er utrolig fornøyde med undervisningen på skolen, og siden de kun har ett fag hver dag (blokkdager) så gjør det at man oftere får muligheten til å ta undervisningen ut av klasserommet.

Metis og BPG ligger midt i sentrum og det gjør det enkelt å benytte seg av byens tilbud som kino, teater, museum og lokalt næringsliv. Metis-elevene setter god pris på lærerne, da de kan fagene sine og er engasjerte. Elevene på BPG sier de er fornøyde med skolen, og at det er et veldig bra samhold. Lærerne er hjelpsomme og sprer glede i hverdagen. BPG har to økter hver dag, noe elevene synes er deilig. Da de får mer tid til å sette seg inn i fagene og de slipper å ta drasse på mange bøker frem og tilbake.

Gratis privatlærer (PL) og privatistskole

Som eneste skoler i landet tilbyr både Metis og BPG egen privatlærer (PL) til sine elever. Da får de faglig en-til-en-oppfølging i tillegg til den ordinære undervisningen. Privatlærer-tilbudet er gratis for elevene på MV og BPG; men kan også benyttes av elever fra andre skoler til en gunstig pris. I samme bygg som de to videregående skolene holder også Metis Privatistskole til. Skolen tilbyr kurs for elever som ønsker å forbedre vitnemålet sitt eller ta opp igjen fag fra videregående skole for å komme inn på ønsket høyere utdanning.

Les mer om: Metis Privatistskole

Les mer om: Metis Privatlærer

Kvalitet og effektiv drift

Både Metis videregående og Bergen Private Gymnas driver sine populære skoler betydelig mer effektivt enn offentlige skoler. Privatskoler får kun 85 % av statsstøtten per elev av det de offentlige skolene får. Mens de offentlige skolene får disponere offentlige skolebygg gratis; så må privatskolene bruke statsstøtten også til å leie seg skolelokaler og idrettsanlegg.

– Vi har byens beste lærere og administrativt ansatte som er rasende dyktige på effektiv og god skoledrift.
– Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd og har engasjerte ansatte som gjør alt for å gi elevene våre topp undervisning og en trygg skolehverdag. Med så dyktige ansatte klarer vi dessuten å levere god kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Dette betyr at skolepengene er identisk for alle elevene – uansett studielinje eller om de går på Metis eller BPG. For et skoleår må en elev betale kr. 16.900 i skolepenger på våre skoler. Inkludert i denne prisen får da elevene gratis Macbook-maskin som de beholder etter endt skolegang, skolesekk, skolegenser, Office-og Adobe-pakken samt disponere nødvendig utstyr både på medie-, musikk- og toppidrettslinjen, sier Navarsete.

Daglig leder & Rektor ved Metis videregående, Kjartan Navarsete. (Foto: Cecilie Bannow)
Daglig leder & Rektor ved Bergen Private Gymnas, Guri Auran. (Foto: Cecilie Bannow)