Tilbakemeldinger fra privatister

Hvert semester gjennomfører vi en kundeundersøkelse blant alle våre privatister og vi ønsker å dele noen av tilbakemeldingene fra disse. Vi er stolt over at 9 av 10 privatister svarer at de vil anbefaler oss videre.

Fantastiske lærere som gir motivasjon.

Rådgviningen var veldig bra. Jeg fikk fort svar, og den hjelpen jeg trengte for å velge fag til videre utdanning. 

Jeg er svært fornøyd med tilbudene skolen har gitt meg og resultatene som har kommet av dette. Jeg tror at mange andre kan dra samme nytten som jeg har gjort ved å gå på Metis Privatistskole.

Rådgivningen var bra! Jeg anbefaler alle å gå på en rådgivningstime. Jeg hadde selv bestemt på forhånd hvilke fag jeg skulle forbedre, og fikk et litt annet innblikk på hvordan jeg burde systematisere fagene jeg har valgt!

Utrolig gode lærere. De tar opp de viktigste temaene relatert til eksamen. 

Rådgivningen var veldig god. Jeg fikk informasjon om alle fagene samt en god veiledning på hvilket fag jeg burde ta opp for å nå mine mål videre.

Lærerne tar seg tid til hver enkelt elev og de viser stor læreglede, noe som smitter lett over på elevene. De tar seg god tid og legger frem pensum på en måte som gjør det både gøy og lett å følge med.

Lærerne er veldig nøye. De bruker god tid på og forklare og utdype seg. De har også veldig mye kunnskap innen de forskjellige fagene.

Hadde en samtale med en av rådgiverne på skolen hvor jeg fikk en veldig grei oversikt over om hvordan kursene på skolen er lagt opp.Veldig glad jeg valgte en samtale med rådgiver i forkant av kurset!

Lærerne her er de beste jeg har hatt. Skolen har funnet en balanse der man går igjennom pensum på en effektiv måte samtidig som hver enkelt elev blir tatt godt vare på. Dette er krevende, spesielt i store klasser, men Metis har klart å knekke en kode.

Det er kvalitet på lærere, fagene, opplegget og lokalene, det ligger sentralt til og det er alltid kjekt å komme hit!