Foreldremøte

Foreldremøte Vg1

Vi ønsker velkommen til foreldremøte for Vg1 på Metis videregående onsdag 7. september.

Det blir informasjon om skolen, skoledagen, fag og timer, mentorordningen, skolehelsetjenesten, fravær og fraværsgrense, regler og rutiner.

Sted:    Store Auditoriet i 2. etasje, Lars Hilles gate 15B (BPG-bygget)

Tid:      Kl. 18:00-19:00

Presentasjon fra årets foreldremøte

Foreldremøte Vg2

Vi ønsker velkommen til foreldremøte for Vg2 på Metis videregående onsdag 7. september.

Det blir informasjon om skolen, skoledagen, fag og timer, mentorordningen, skolehelsetjenesten, fravær og fraværsgrense, regler og rutiner. Informasjonsmøte med tema valg av programfag for Vg2 gjennomføres i november/desember. Egen innkalling kommer.

 

Sted: Store Auditoriet i 2. etasje, Lars Hilles gate 15B (BPG-bygget)

Tid: Kl. 19:00-20:00

Presentasjon fra årets foreldremøte


Vi gleder oss til å se foreldrene til våre dyktige og kjekke elever!

 

Siren og Kjartan

larshillesgate_outside