Søk skoleplass for skoleåret 2024-2025

Vi er ikke med i VIGO, så det er kun her på våre nettsider du kan søke skoleplass til Metis videregående.
Søknadsfristen for førsteinntaket er 1. mars. Man kan også søke etter nevnte dato. Når du søker hos oss, godkjenner du samtidig at skolen kan behandle søkerdataene dine i henhold til Friskolelova med forskrifter. Se også praktisk informasjon om inntak.