Søk skoleplass for skoleåret 2021-2022

Vi er ikke med i VIGO, så det er kun her på våre nettsider du kan søke skoleplass til Metis videregående.
Søknadsfristen for førsteinntaket er 1. mars, men det er fremdeles mulig å søke etter denne datoen.

Når du søker hos oss, godkjenner du samtidig at skolen kan behandle søkerdataene dine i henhold til Friskolelova med forskrifter.

Se også praktisk informasjon om inntak.