Lærere og ansatte

Administrasjon

Trond Botnen

Trond Botnen
Daglig leder
Telefon: 09 321
trond@metis.no

Kjartan Navarsete

Kjartan Navarsete
Rektor
Telefon: 991 57 260
kjartan.navarsete@metis.no

Siren Losnegaard

Siren Losnegaard
Assisterende rektor
Telefon: 982 33 049
siren.losnegaard@metis.no

Vidar Gjesdal

Vidar Gjesdal
Toppidrettssjef
Telefon: 930 92 277
vidar@metis.no

Hilde Nilssen

Hilde Nilssen
Administrasjonsleder skole
Telefon: 982 33 040
hilde.nilssen@metis.no

Margunn Myking

Margunn Myking
Inntaksleder
Telefon: 932 68 211
margunn.myking@metis.no

Anette Platou Johansen

Anette Platou Johansen
Administrasjons- og bemanningsansvarlig
Telefon: 919 03 971
anette@metis.no

Seksjonsledere

Anbjørg Igland

Anbjørg Igland
Leder for internasjonalisering Seksjonsleder språkfag
Telefon: 980 09 119
anbjorg.igland@metis.no

Edelinn Gjerde

Edelinn Gjerde
Seksjonsleder samfunnsfag
Telefon: 905 44 475
edelinn.gjerde@metis.no

Katrine Ness

Katrine Ness
Seksjonsleder salg, service og reiseliv
Telefon: 917 82 007
katrine.ness@metis.no

Monica Amundsen

Monica Amundsen
Seksjonsleder realfag
Telefon: 472 40 429
monica.amundsen@metis.no

Rolf Næss

Rolf Næss
Seksjonsleder medier og kommunikasjon
Telefon: 986 21 744
rolf.naess@metis.no

Rune Høydal

Rune Høydal
Seksjonsleder norsk
Telefon: 911 33 360
rune.hoydahl@metis.no

Sten Are Edvardsen

Sten Are Edvardsen
Seksjonsleder kroppsøving
Telefon: 908 64 509
sten.edvardsen@metis.no

Ann Kristin Juvkam

Ann Kristin Juvkam
Seksjonsleder språkfag
Telefon: 95 72 98 27
ann.kristin.juvkam@metis.no

Rådgivere og helsesykepleier

Eva Kristine Hadler Borge

Eva Kristine Hadler Borge
Rådgiver
Telefon: 09 321
eva.hadler.borge@metis.no

Siren Losnegaard

Siren Losnegaard
Rådgiver
Telefon: 982 33 049
siren.losnegaard@metis.no

Geir Oskar Silseth

Geir Oskar Silseth
Sosialrådgiver
Telefon: 941 37 838
geir.oskar.silseth@metis.no

Anne Marie Ulvolden

Anne Marie Ulvolden
Helsesykepleier
Telefon: 945 00 554
anne.ulvolden@bergen.kommune.no

Undervisningspersonalet

Anbjørg Igland

Anbjørg Igland
Lektor (cand. philol).
Undervisningsfag: Engelsk, Norsk
anbjorg.igland@metis.no

Ann Kristin Juvkam

Ann Kristin Juvkam
Lektor (master).
Undervisningsfag: Spansk, Samfunnsøkonomi, Kroppsøving
ann.kristin.juvkam@metis.no

Anders Sørensen

Anders Sørensen
Adjunkt (bachelor).
Undervisningsfag: Matematikk, Kroppsøving
anders.sorensen@metis.no

Andreas Fosso Dale

Andreas Fosso Dale
Adjunkt (bachelor).
Undervisningsfag: Historie, Engelsk og Økonomistyring
andreas.fosso.dale@metis.no

Arve Langvandsbråten

Arve Langvandsbråten
Adjunkt (cand. mag).
Undervisningsfag: Norsk, Engelsk
arve.langvandsbraten@metis.no

Arvid Ådnanes

Arvid Ådnanes
Lektor (master).
Undervisningsfag: Matematikk, Biologi, Naturfag
arvid.adnanes@metis.no

Birgitte Hovland

Birgitte Hovland
Lektor (master).
Undervisningsfag: Matematikk, Naturfag
birgitte.hovland@metis.no

Bjørg Ane Sandve

Bjørg Ane Sandve
Lektor (master).
Undervisningsfag: Spansk, Psykologi
bjorg.ane.sandve@metis.no

Bård-Inge Heggholmen

Bård-Inge Heggholmen
Lektor (cand. polit).
Undervisningsfag: Medier og kommunikasjon
bard.inge.heggholmen@metis.no

Cathrine Prestøy Olsen

Cathrine Prestøy Olsen
Lektor (master).
Undervisningsfag: Økonomi, administrasjon, markedsføring, salg, sikkerhet og transport
cathrine.olsen@metis.no

Christian Lomsdalen

Christian Lomsdalen
Lektor (master).
Undervisningsfag: Samfunnsfag, Sosialkunnskap, Religion og etikk, IKT-servicefag
christian.lomsdalen@metis.no

Edelinn B Gjerde

Edelinn B Gjerde
Lektor (master).
Undervisningsfag: Rettslære, Markedsføring og ledelse
edelinn.gjerde@metis.no

Eirin Rinke

Eirin Rinke
Lektor (master).
Undervisningsfag: Historie, Religion, Samfunnsfag og norsk
eirin.rinke@metis.no

Erik Aarebrot

Erik Aarebrot
Lektor (master).
Undervisningsfag: Historie, Samfunnsfag, Politikk og menneskerettigheter
erik.aarebrot@metis.no

Eva Kristine Hadler Borge

Eva Kristine Hadler Borge
Adjunkt (cand. mag).
Undervisningsfag: Samfunnsfag, Religion og etikk, Sosialkunnskap, Sosiologi og Sosialantropologi
eva.hadler.borge@metis.no

Frøydis Rykkja

Frøydis Rykkja
Lektor (cand. scient).
Undervisningsfag: Matematikk, Biologi, Naturfag
froydis.rykkja@metis.no

Iben Helene Kristoffersen

Iben Helene Kristoffersen
Lektor (master).
Undervisningsfag: Norsk, samfunnsfag
iben.helene.kristoffersen@metis.no

Ida Elisabeth Nygård

Ida Elisabeth Nygård
Lektor (master).
Undervisningsfag: Engelsk, Psykologi og Historie
ida.elisabeth.nygard@metis.no

Ingeborg Bergstrøm

Ingeborg Bergstrøm
Adjunkt (cand. mag).
Undervisningsfag: Norsk
ingeborg.bergstrom@metis.no

Inger S. Linde

Inger S. Linde
Lektor (cand. philol).
Undervisningsfag: Tysk, Fransk
inger.linde@metis.no

Ivica Rimanic

Ivica Rimanic
Lektor
Undervisningsfag: Toppidrett (håndball) og kroppsøving
ivica.rimanic@metis.no

Joakim Rasmussen

Joakim Rasmussen
Adjunkt (bachelor).
Undervisningsfag: Matematikk og Fysikk
joakim.rasmussen@metis.no

John Andreas Husøy

John Andreas Husøy
Adjunkt (cand. mag).
Undervisningsfag: Toppidrett fotball og kroppsøving
john.husoy@metis.no

Sveinung Vikne Knutsen

Sveinung Vikne Knutsen
Lektor (master).
Undervisningsfag: Sosialkunnskap, Religion, Samfunnskunnskap og Geografi
karl.sveinung.vikne.knutsen@metis.no

Katrine Ness

Katrine Ness
Lektor (master).
Undervisningsfag: Økonomi, administrasjon, markedsføring, salg, sikkerhet og transport
katrine.ness@metis.no

Kristin Fredheim

Kristin Fredheim
Lektor (master).
Undervisningsfag: Historie og religion
kristin.fredheim@metis.no

Kristin Flesland

Kristin Flesland
Lektor (master).
Undervisningsfag: Geofag, geografi og matematikk
kristin.flesland@metis.no

Kugaraj Kanaganayagam

Kugaraj Kanaganayagam
Lektor (dr. scient).
Undervisningsfag: Fysikk, Matematikk
kugarajh@metis.no

Magnhild R Fivelstad

Magnhild R Fivelstad
Lektor (master).
Undervisningsfag: Norsk
magnhild.rommetveit.fivelstad@metis.no

Magnus S Roald

Magnus S Roald
Lektor (master).
Undervisningsfag: Spansk, Engelsk, Kroppsøving
magnus.severin.roald@metis.no

Mari Woxen Thoen

Mari Woxen Thoen
Lektor (master).
Undervisningsfag: Biologi, naturfag og matematikk
mari.thoen@metis.no

Martin Egset-Linneke

Martin Egset-Linneke
Adjunkt (cand. mag).
Undervisningsfag: Mediefag
martin.egset.linneke@metis.no

Monica Amundsen

Monica Amundsen
Lektor (cand. scient).
Undervisningsfag: Kjemi, Naturfag, Matematikk
monica.amundsen@metis.no

Nina Mughal Kristiansen

Nina Mughal Kristiansen
Lektor (master).
Undervisningsfag: Engelsk og forretningsdrift
nina.kristiansen@metis.no

Pernille Moe

Pernille Moe
Lektor (master).
Undervisningsfag: Økonomi, administrasjon, markedsføring, salg, sikkerhet og transport
pernille.moe@metis.no

Roger Dennis Peña

Roger Dennis Peña
Adjunkt (bachelor).
Undervisningsfag: Markedsføring og innovasjon, Yrkesfaglig fordypning
roger.dennis.pena@metis.no

Rolf Næss

Rolf Næss
Adjunkt (cand. mag).
Undervisningsfag: Medier og kommunikasjon
rolf.naess@metis.no

Rune Høydahl

Rune Høydahl
Lektor (master).
Undervisningsfag: Økonomistyring, Norsk
rune.hoydahl@metis.no

Sigbjørn Vågenes

Sigbjørn Vågenes
Adjunkt (cand. mag).
Undervisningsfag: Medier og kommunikasjon
sigbjorn.vagenes@metis.no

Silje Kaland Olsen

Silje Kaland Olsen
Lektor (master).
Undervisningsfag: Matematikk
silje.kaland.olsen@metis.no

Silje Rykkje

Silje Rykkje
Lektor (master).
Undervisningsfag: Norsk, Engelsk
silje.rykkje@metis.no

Solrun Dregelid

Solrun Dregelid
Lektor (master).
Undervisningsfag: Medier og kommunikasjon, spansk
solrun.dregelid@metis.no

Solveig Marie Smedstad

Solveig Marie Smedstad
Lektor (cand. philol).
Undervisningsfag: Medier og kommunikasjon
solveig.smedstad@metis.no

Sten Are Edvardsen

Sten Are Edvardsen
Adjunkt (cand. mag).
Undervisningsfag: Matematikk, Kroppsøving
sten.edvardsen@metis.no

Susanne Lerøy

Susanne Lerøy
Lektor (master).
Undervisningsfag: Norsk, Kroppsøving
susanne.leroy@metis.no

Suzanne Duus Wickmann

Suzanne Duus Wickmann
Lektor (master).
Undervisningsfag: Sosialkunnskap, Sosiologi og sosialantropologi, Samfunnsfag
suzanne.duus@metis.no

Sølvi Hylleseth

Sølvi Hylleseth
Lektor (master).
Undervisningsfag: Toppidrett håndball
solvi.hylleseth@metis.no

Thipana Thiyagarajah

Thipana Thiyagarajah
Adjunkt (bachelor).
Undervisningsfag: Tysk
thipana.thiyagarajah@metis.no

Tina Østenstad Klem

Tina Østenstad Klem
Lektor (master).
Undervisningsfag: Matematikk, Kroppsøving
tina.klem@metis.no

Vemund Hjellbrekke

Vemund Hjellbrekke
Adjunkt (cand. mag).
Undervisningsfag: Norsk, Engelsk
vemund.hjellbrekke@metis.no

William Peter Hocking

William Peter Hocking
Lektor (dr.scient).
Undervisningsfag: Naturfag, Kjemi
william.hocking@metis.no

Ørjan Berg-Johannesen

Ørjan Berg-Johannesen
Adjunkt (cand. mag).
Undervisningsfag: Historie, Politikk og menneskerettigheter
orjan.berg.johannesen@metis.no

Permisjon skoleåret 2021-2022

Beate Husetuft

Beate Husetuft
Administrasjons- og eksamenskoordinator
beate.husetuft@metis.no

Per Christian Holm

Per Christian Holm
Lektor (master).
Undervisningsfag: Geofag, Geografi
per.christian.holm@metis.no

Trenere på toppidrett

Fotball
John Andreas Husøy, Tommy Knarvik, Patrik Hansson, Reidun Seth, Øyvind Nordtveit

Håndball
Ivica Rimanic, Sølvi Hylleseth, Fredrik Ruud, Andreas Ungesson,  Thea Stankiewicz

Basket
Arne Ingebrigtsen, Halvor Gulliksen

Kampsport
Stian Lampe

Svømming
Erik Dorch

Styrke/basis
Pål Bjørhusdal, Morten Hide, Erik Dorch, Erlend Sæterstøl, Frode Skjelvan, Jonas Hestetun

Kunstløp
Eric De Mena

Skøyter
Camilla Farestveit

Friidrett
Endre Raa, Jonathan Byrkjenes

Golf
Donovan Goosen

Sykkel
Tamas Langyel

Roing
Markus Christensen

Kajakk
Morten Ivarsen

Riding
Trine Jepsen

Seiling
Alexander Dahl Høgheim

Toppidrettssjef
Vidar Gjesdal

Coach for trenerne
Roger Gjelsvik