Vi er MOT skole!

Metis videregående har blitt MOT-skole

Fra skoleåret 2023-2024 er Metis videregående en del av MOT-programmet. MOT ble stiftet av Johann Olav Koss og Atle Kårvik etter OL på Lillehammer i 1994, og arbeider for å forebygge samfunnsutfordringer og utenforskap blant barn og unge. Gjennom en rekke øvelser bevisstgjøres elevene blant annet sin egen rolle i det sosiale fellesskapet. I tillegg gir MOT elevene et rom for å reflektere over egne verdier, samt å hjelpe ungdom til å utvikle egen robusthet og livsmestring.

MOT-programmet rulles ut etappevis og fra høsten 2025 vil alle skolens klasser være en del av MOT-programmet. Vi begynner med Vg1 klassen som skoleåret 23-24 skal gjennom 6 MOT-økter som består av aktiviteter, øvelser, historier, billedlige beskrivelser og konkrete verktøy. Målet er å bygge et inkluderende klasse- og skolemiljø, og å øke ungdommens bevissthet rundt egne valg og muligheter.

Som en del av MOT-programmet har MOT-ansatte hatt kurs og opplæring av alle lærene, sosialrådgiver og helsesykepleiere på skolen. I tillegg har skolens ledelse vært på en 3 dagers samling for å lære om MOT, og vi har to lærere som jobber som MOT-coacher og skal drive MOT-programmet ved skolen.

Vi gleder oss til et inkluderende og morsomt skoleår.

Les mer om MOT her.