Informasjon om tilsynssak

SETTE PUNKTUM. Trond Botnen, som overtok som daglig leder ved Metis videregående skole, Bergen Private Gymnas og konsernsjef i Metis Education AS i slutten av 2014, er glad for å nå endelig kunne legge det 4-6 år gamle kravet bak seg. – Vi har endret praksis allerede i 2015; så dette gamle kravet vil ikke få noen betydning for nåværende skoledrift, sier Botnen.

Publisert: 15.02.2018

Til elever og foresatte ved Bergen Private Gymnas og Metis videregående:

Gammelt tilbakebetalingskrav får ingen betydning for elever, ansatte eller nåværende skoledrift.

Etter tilsyn ved skolene for årene 2012-14 har Metis videregående og Bergen Private Gymnas i disse dager mottatt en foreløpig tilsynsrapport fra Utdanningsdirektoratet. Vi har ventet i nærmere 3 år på denne rapporten og er glad den nå kommer slik at skolene kan få satt punktum for denne gamle tilsynssaken.

Som ventet er forslaget i den foreløpige rapporten at hver av skolene må betale tilbake 8 % av statsstøtten for disse tre årene. Dette utgjør totalt 10 millioner kroner for Metis videregående og 11 millioner for BPG. Tilbakebetalingskravet er slik skolene har sett for seg og vil ikke få noen betydning for skoledriften fremover. Men da slike saker lett kan gi unyansert medieomtale; så ønsker vi å informere elever og foresatte på en åpen og ryddig måte gjennom dette brevet.

Årsaken til tilbakebetalingskravet

I 2011 hadde direktoratet tilsyn med skolene hvor de konkluderte med at skolene måtte betale tilbake 10 % av statsstøtten for dette året. I all hovedsak dreide tilbakebetalingskravet seg om hva som var markedspris for lokalene som skolene leide i 2011 av Metis Education AS. Metis Education AS leier lokalene av huseier og fremleier disse til skolene i tråd med skolenes behov. Direktoratet mente skolene hadde betalt husleie over markedspris. Tilsynssaken for 2011 er avsluttet og skolene har for lengst gjort opp tilbakebetalingskravet fra den gang.

Utfordringen for skolene er at saksbehandlingen av 2011-tilsynet tok langt tid. Kunnskaps-departementet kom først med den endelige konklusjonen etter 2011-tilsynet 19. desember 2014. Dette medførte at skolene ikke hadde anledning til å endre praksis eller forhandle frem nye husleieavtaler for årene 2012, 2013 og 2014. Et samlet tilsyn for disse tre årene resulterte derfor som ventet i et nytt tilbakebetalingskrav – i tråd med 2011-tilsynet – på 8 % av statsstøtten for årene 2012-14. Skolene endret umiddelbart praksis og fra og med 2015 har vi tilpasset oss innholdet i 2011-tilsynet.

Ingen konsekvenser for skoledriften

Skolene drives godt, er meget populære og har solide eiere. Samtidig har skolene lenge vært klar over at det ville komme et slikt tilbakebetalingskrav for årene 2012-14 og undertegnede har informert om dette på foreldremøtene ved skolestart. Skolene vil også få en romslig og rentefri nedbetalingsplan på kravet fra direktoratet. Skolene har videre gjort avtale med banken og skoleeierne slik at tilbakebetalingskravet ikke vil få innvirkning på skolens økonomi. Følgende er derfor viktig å merke seg i anledning tilbakebetalingskravet:

  • Tilbakebetalingen får ingen betydning for skoledriften fremover – hverken for Metis videregående eller BPG
  • Kravet får ingen betydning for skolenes ansatte
  • Ingen økning i skolepenger for elevene som følge av tilbakebetalingskravet
  • Kravet er for 4-6 år tilbake i tid og ikke representantivt for nåværende skoledrift (etter 2014)

Store endringer og tilpasninger fra 2015

Mens skolene var en del av skolekjeden Akademiet i årene 2011, 2012, 2013 og 2014 – hvor tilbakebetalingskravene stammer fra – har vi etter 2011-tilsynet trukket oss ut av Akademiet-kjeden. Den ene av våre to videregående skoler har byttet navn fra Akademiet til Metis videregående. Fra og med 2015 har vi også innrettet oss i tråd med tilsynet fra direktoratet for 2011. Dette er også rapportert til direktoratet i januar 2015.

Veien videre

Skolene skal nå gå gjennom den foreløpige tilsynsrapporten og komme med tilsvar til direktoratet. Ved 2011-tilsynet ble tilbakebetalingskravet redusert med 1/3-del etter skolens tilsvar. Deretter kommer direktoratet med en endelig tilsynsrapport. Den endelige rapporten kan skolene så bringe inn for Kunnskapsdepartementet – som vil behandle saken på nytt uavhengig av direktoratet. Denne prosessen vil kunne ta nærmere halvannet år. Det endelige tilbakebetalingskravet vil nok ikke foreligge før nærmere jul i 2019 – med start på nedbetaling utover i år 2020. Foreløpig tilsynsrapport får ingen innvirkning på hverdagen på de to skolene. Skolehverdagen går sin vante gang for både elever og lærere – mens skoleledelsen og styret håndterer den foreløpige tilsynsrapporten videre.

Om skolene

Til slutt vil jeg legge til at skolene våre stadig har ulike tilsyn utover de to ovennevnte i regi av direktoratet. Skolene kommer alltid meget godt ut og vi setter vår ære i å følge alt av lover og forskrifter samt levere god kvalititativ undervisning og et godt skolemiljø til våre elever. Dette fokuset på å ha dyktige lærere og et godt læringsmiljø har ført til at Metis videregående og Bergen Private Gymnnas har hatt en voldsom vekst siden oppstarten i 2004. I dag har skolene til sammen 1.150 elever og 2-3 søkere til hver skoleplass. Skolene har en fullføringsgrad på over 96 % og er to av byens mest populære videregående skoler – enten en sammenlikner med andre private skoler eller de offentlige. Fristen for å søke skoleplass på Metis videregående og Bergen Private Gymnas for neste skoleår er 1. mars og ferske tall viser at det går mot rekord i antall søkere.

I disse dager er også leieavtalene med huseier forlenget – i første omgang med 15 år frem til 2032 – som betyr at vi kan fortsette å utvikle våre to videregående skoler midt i Bergen sentrum i mange år fremover.

Håper dette var nyttig og oppklarende informasjon.

Skulle dere ha spørsmål er det bare å kontakte skolenes administrasjon eller undertegnede.

 

Med hilsen

Trond Botnen

Daglig leder på Bergen Private Gymnas og Metis videregående skole

Telefon og e-post

09 321vgs.bergen@metis.no