Bertine fra Salg, service og sikkerhet i Forsvaret

Forsvaret og tidligere Metis-elev Bertine!

Torsdag 3. september 2020 hadde Salg, service og reiseliv + Salg, service og sikkerhet-klassene besøk fra Forsvaret. Truls, Kari og tidligere Metis-elev Bertine tok turen innom for å fortelle om de mange mulighetene som finnes i Forsvaret. Alle tre har selv gått Salg, service og sikkerhet på videregående, og jobber i dag på Haakonsvern. Det mange ikke vet er at det er mulig å ta utdanning i Forsvaret, noe alle disse tre har gjort. Forsvaret er Norges største lærlingbedrift med 600 lærlinger fordelt på 30 ulike lærefag som varierer fra år til år. 

Tidligere Metis-elev Bertine

Bertine er tidligere elev fra Metis, og har blitt lærling i Forsvaret. Hun er på sitt andre år, og forteller om hvordan hun opplevde førstegangstjenesten og hvordan det er å være lærling i Forsvaret. Hun gikk selv Salg, service og sikkerhet på Metis, og gikk ut  i 2019. Først tenkte hun at hun ikke var i god nok form til å være i militæret, men melde seg likevel opp på sesjon rett før fristen. Hun fikk heldigvis plass, og er utrolig glad for at hun søkte!

Hvorfor valgte du å søke deg inn i Forsvaret?

– Jeg valgte å søke Forsvaret fordi jeg hadde behov for en utfordring. Jeg syntes hverdagene ble for like og ønsket en forandring. Jeg ville ha et liv med litt mer action. I Forsvaret lærer man mye nytt, både om seg selv og alt annet.

I Forsvaret lærer man mye nytt, både om seg selv og alt annet.

 

Hvilken vei har du valgt i Forsvaret?

– Jeg gikk to år på service og samferdsel her på Metis. Da jeg var ferdig med videregående valgte jeg å ta læretiden min som kontor og administrasjonslærling i Forsvaret. Første året som lærling fikk jeg kombinert med førstegangstjeneste.

Hvordan var førstegangstjenesten?

– Førstegangstjenesten var helt super. Jeg lærte mye nytt og utfordret meg selv på mange områder. De åtte første ukene har man rekruttskole, og der lærer man alt det grunnleggende for å bli en god soldat bl.a. skyting og sanitet. Det er veldig rart å plutselig ha noen som skal bestemme over deg, men man blir fort vant til det. I løpet av førstegangstjenesten lærer man mye nytt, man får mange nye venner og gode minner.  Forsvaret er et av de beste valgene jeg har tatt! Det anbefales virkelig.

Forsvaret er et av de beste valgene jeg har tatt!

 

Hvordan er det å være lærling i Forsvaret?

– Etter de åtte ukene på rekruttskolen blir man fordelt på ulike avdelinger forskjellige steder i landet. Jeg ble plassert på Haakonsvern hvor jeg fikk nytt rom og nye romkamerater jeg kom godt overens med. Nå er jeg på mitt andre år som lærling på Haakonsvern og oppgavene mine går ut på personellivaretakelse. Jeg er med på alt fra å planlegge arrangementer til å sørge for at de vernepliktige får fly hjem. Første året kombinerte jeg disse arbeidsoppgavene samtidig som jeg var grunnleggende soldat.

Hvordan er andre året? Hva er annerledes fra første året?

– 2. året som lærling er man ansatt. Da går man fra 1.års lærling til 2.års lærling. Man får mer ansvar, høyere lønn og eget rom. Man bor fortsatt gratis og får dekket kost. Man tar også med seg de gode vennene. Forskjellen fra første året til andre året er at man ikke lenger er vernepliktig, man bor ikke på kaserne og har ikke like mye grønntjeneste(felt).

Tar du opp noen fag?

Jeg tar påbygg på siden av læretiden. For å ta generell studiekompetanse trenger man kun norsk, matte, historie og naturfag. Forsvaret dekker 80% av eksamensutgiftene ved bestått karakter, og utgiftene for lærebøkene og nettundervisningen. Å ta fag er valgfritt.

Hva er planen videre?

– Jeg håper selvfølgelig på å få forsette jobben med HR i Forsvaret. Jeg har virkelig fått sansen for å jobbe med personell! Det å forlate en så fin arbeidsplass frister ikke.

Det å forlate en så fin arbeidsplass frister ikke.

 

Hvordan er det med lønn?

– Første året får vi lik lønn som de andre vernepliktige. Andre året får vi 50% lønn av det som en utdannet fagarbeider i faget tjener.

Hvordan bodde du første året i forhold til andre året?

– Første året bodde jeg på kaserne med de andre vernepliktige på seksmannsrom. Det var sosialt og gøy, men veldig deilig å bo på eget rom andre året😊.

Tips til andre som ikke tror de kommer inn i forsvaret?

– Har du lyst får du det til! Alt handler om motivasjon og viljestyrke. På sesjon ser de ikke bare på testene, men også på om man gjør sitt beste og om man virkelig har lyst. Bare søk!

Har du lyst får du det til!

 

Hva er det beste minne du tar med deg fra forsvaret?

– Det er så mye. Hvis jeg skal velge noe så må nok være alle de fantastiske vennene jeg har fått og alt vi har vært gjennom sammen.

Hva har du lært på Metis som du har fått bruk for i Forsvaret?

– Alt jeg lærte på Metis har jeg fått bruk for i forsvaret. Måten man skal behandle kunder og brukere på, økonomi, markedsføring, sikkerhet, og administrasjon. Det er en klar fordel å ha fulgt med i timene på Metis.

Les mer om lærerne på Business-linjen her.

Hvordan kan elever gjøre det samme som Bertine?

I Forsvaret kombineres førstegangstjenesten og fagbrev uten at læretiden blir lenger enn normalt. I tillegg klarer mer enn 95 % av lærlinger å bestå fagprøven på første forsøk! Første år av læretiden kombineres fagutdanningen med førstegangstjeneste, dette gir en utfordrende og variert hverdag. Etter å ha gjennomgått rekruttperioden overføres du til avdelingen eller fartøyet hvor du har fått læreplass. Den daglige tjenesten er som ved hvilken som helst annen lærebedrift og du jobber med relevante arbeidsoppgaver i ditt lærefag. Det andre året er fokuset primært på fagopplæring. Etter endt læretid er det mulig å søke ansettelse i Forsvaret, mulighetene for videre tjeneste og utdanning vil imidlertid variere.

For å bli lærling i Forsvaret må man være norsk statsborger, fylle 18 år i løpet av opptaksåret, ha god vandel, og kunne sikkerhetsklareres. I tillegg må man ha bestått sesjon. Sesjon er det første møte norsk ungdom har med Forsvaret. I første del må du fylle inn et egenerklæringskjema, og den andre delen er fysiske, teoretiske og medisinske tester. På grunn av Covid-19 gjennomføres sesjon litt annerledes i år enn tidligere. Det kan også vært lurt å gjøre research først på hva du kunne tenke deg å gjøre i Forsvaret da de også har en prat med deg. Kun halvparten av de som møter på sesjon kommer videre til tjeneste eller utdanning. Les mer om sesjon her: www.forsvaret.no/sesjon

Salg service og reiseliv har mulighet til å søke lærlingplass i Forsvaret, og som du nå skjønner er ikke det alle forunt. Et av de viktigste punktene å tenke på dersom du ønsker å tjenestegjøre i Forsvaret er orden og oppførsel. Alle kan forsøke å gi et godt inntrykk ved å skjerpe seg kun den dagen man er på sesjon, men lærerne har kjent elevene i to/tre år. Det kan selvsagt være grunner for at man har nedsatt orden, og det tar man opp på sesjonen, men Forsvaret ønsker at lærlingene møter i tide, og har lite fravær.

Les mer på Forsvaret sin nettside www.forsvaret.no 

Foto: Peder Torp Mathisen / Forsvaret
Foto: Helene Synes / Forsvaret